Orientační nabídka


International


Vyhledávání

 

Logo města Třebíče Třebíč (odkaz na titulní stránku) 

Třebíč - Oficiální web


Cesta: Titulní stránka > O Třebíči

 

Oddělení Úřad územního plánování

Mgr. Jana Sklenářová
vedoucí oddělení

Oddělení Úřad územního plánování pro město Třebíč a pro celé území úřadu obce s rozšířenou působností (ORP) plní tyto funkce:

 • pořizování územního plánu (ÚP), regulačního plánu (RP) a jejich změn pro území města Třebíče,
 • pořizování územních studií (ÚS) pro území města Třebíče,
 • pořizování územních plánů, regulačních plánů a jejich změn na žádost obce ve správním obvodu ORP Třebíč,          
 • pořizování územních studií na žádost obce ve správním obvodu ORP Třebíč,
 • pořizování územně analytických podkladů (ÚAP) v rozsahu správního území ORP Třebíč, jejich průběžné aktualizace a jednou za 2 roky úplné aktualizace,
 • pořizování vymezení zastavěného území na žádost obce ve správním obvodu ORP Třebíč,
 • poskytování územně plánovací informace,
 • podávání návrhu na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti (EÚPČ) pro správní obvod ORP Třebíč,
 • vydávání závazných stanovisek z hlediska uplatňování záměrů územního plánování (úřad územního plánování jako dotčený orgán) v územních řízeních ve správním obvodu ORP Třebíč,
 • vydávání závazných stanovisek v řízeních podle zvláštních předpisů (úřad územního plánování jako dotčený orgán), v nichž se rozhoduje o změnách v území,
 • koncipování námitek k zásadám územního rozvoje a připomínek k územnímu plánu sousední obce pro jejich vydání radou města Třebíče,
 • zajišťuje aktuálnost mapových podkladů a zajišťuje jejich aktualizaci, vytváří účelové kartografické výstupy, koordinuje aktualizaci získaných mapových podkladů, spravuje a tvoří GIS, vytváří GIS pracoviště úřadu, zpracovává pasporty i jejich aktualizaci dle požadavků odborů úřadu.

Veškeré informace o projednávané územně plánovací dokumentaci najdete na úřední desce.


Po kliknutí na obrázek se v nové záložce otevře PDF dokument "Přehledu obcí s aktivní územně plánovací činností".

Aktivní obce
 
 
Adresa:
Městský úřad Třebíč
Karlovo nám. 104/55
Vnitřní Město
674 01 Třebíč 1
 
Kontakty
 
 

Kontext

Umístění: Organizační složky > Městský úřad - odbory a oddělení > Odbor rozvoje a územního plánování > Oddělení Úřad územního plánování

Kontakt

Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55
Vnitřní Město
674 01 Třebíč 1
Telefon: 568 896 111
E-mail: epodatelna@trebic.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 14:00
Středa: 8:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 14:00
Pátek: 8:00 - 13:00

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

2017 © Třebíč všechna práva vyhrazena

web & design , redakční systém