Orientační nabídka


International


Vyhledávání

 

Logo města Třebíče Třebíč (odkaz na titulní stránku) 

Třebíč - Oficiální web


Cesta: Titulní stránka > O Třebíči > Třebíč – město pámatek UNESCO

 

Třebíč – město pámatek UNESCO

 

Třebíč spojuje svou historii se založením benediktýnského kláštera v roce 1101. Díky své poloze na březích řeky Jihlavy a štědrosti zakladatelů se město stalo záhy významným střediskem náboženského života a vzdělanosti. Dnes je důležitým hospodářským, správním, politickým i kulturním centrem jihozápadní Moravy. Nabízí pestrou paletu možností aktivního odpočinku v malebném prostředí podhůří Českomoravské Vysočiny. Město bývalo střediskem židovské kultury na Moravě a unikátně zachovaná židovská čtvrť je němým svědectvím zdejšího soužití Židů a křesťanů. Putování za památkami vás tu přivede do židovské čtvrti a také k Bazilice sv. Prokopa, které byly v roce 2003 zapsány na Seznam UNESCO.

 

Označení památky tímto emblémem Světového dědictví je aktem, kterým celé světové společenství prohlašuje: „Ano, toto je cosi, co je na celém světě výjimečné a jedinečné, je to cosi, co je našim společným dědictvím, je to něco, co se zavazujeme chránit jeden pro druhého a v zájmu nás všech - národů světa." Bývalé Československo ratifikovalo mezinárodní Úmluvu o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví v roce 1991 a od té doby se podařilo zapsat na Seznam světového dědictví UNESCO již celkem 12 míst z celé České republiky.  


Soubor židovské čtvrti, židovského hřbitova a baziliky sv. Prokopa v Třebíči je kromě jedinečných architektonických a urbanistických hodnot i unikátním příkladem blízkého soužití křesťanské a židovské kultury od středověku do 20. století. Bazilika sv. Prokopa byla vystavěna v polovině 13. století v přechodném románsko-gotickém stylu. Chrám patří mezi klenoty stavebního umění a svou historií je úzce spjat s benediktinským opatstvím, založeným v roce 1101 přemyslovskými knížaty Oldřichem Brněnským a Litoldem Znojemským. Kompletně zachovalý půdorys Židovské čtvrti s více než 120 domy a úzkými uličkami představuje původní rozsah ghetta vzniklého na území sevřeném řekou Jihlavou a návrším Hrádek. K Židovské čtvrti patří i rozsáhlý hřbitov s 11.000 hroby a 3.000 kamennými náhrobky.

Bazilika

Bazilika sv. Prokopa

Bazilika sv. Prokopa, původně zasvěcená Nanebevzetí Panny Marie, byla budována od 30. let 13. století jako součást benediktinského kláštera. Bazilika je postavena v románském slohu a patří ke skvostům středověkého stavitelství evropského významu. Nástěnné malby v opatské kapli patří k nejstarším dochovaným na našem území. Stavba, jeden čas sloužila také jako skladiště, sýpky, konírny nebo pivovar. Po obnově provedené stavitelem Františkem Maxmiliánem Kaňkou v 1. pol. 18. století postupně sloužila opět k sakrálním účelům a byla zasvěcena sv. Prokopovi.

Pod východní částí baziliky se nachází krypta, která patří k nejcennějším částem baziliky. Její strop podpírá 50 sloupů, z nichž každý má originálně zdobenou hlavici.  Propojení hlavní lodi s kryptou v roce 1998 dodaly unikátní památce dnešní tvář. 

Židovská čtvrť

Židovská čtvrť

Území, které ještě v polovině 80. let 20. století bylo určené k plošné asanaci, se stalo nejvýznamnější světovou památkou. Jedná se o jediný doklad židovské kultury mimo území Izraele zapsaný na prestižní seznam UNESCO. Pro čtvrť jsou typické úzké uličky mezi domy, veřejné průchody, rozpěrné oblouky, romantická náměstíčka, verandy a balkony. Čtvrť zahrnuje 123 dochovaných staveb, mezi které patří například Přední a Zadní synagoga, židovská radnice, rabinát, chudobinec, nemocnice a škola.
Zadní synagoga byla dostavěna v roce 1669. V průběhu let byla využívána i jako sklad kůží a později ovoce a zeleniny. Teprve v letech 1989-1997 prošla rozsáhlou rekonstrukcí a byla zpřístupněna veřejnosti. V současné době slouží Zadní synagoga jako výstavní a koncertní síň. V budově Zadní synagogy na ženské galerii je umístěn model židovské čtvrti k roku 1850. Na ženské galerii v synagoze se také nachází expozice židovské kultury s názvem Makom-chajim v překladu místo života.
Dalším významným domem je dům Seligmanna Bauera. Dům byl postaven před rokem 1798. V roce 2011 prošel rozsáhlou rekonstrukcí a byl upraven na židovské muzeum. Expozice představuje bydlení židovské rodiny v meziválečném období. V přízemí domu se nachází hokynářství a v prvním patře domu nalezneme kuchyň a ložnici. Podkroví objektu je upraveno na přednáškový sál.

Židovský hřbitov

Židovský hřbitov

Židovský hřbitov v Třebíči je jedním z největších a nejlépe zachovaných židovských hřbitovů v České republice. Na rozloze 11 722 m2 je pohřbeno přibližně 11.000 lidí a stojí zde 3.000 náhrobků. Nejstarší židovský náhrobek je datován k roku 1625, hřbitov tedy vznikl nedlouhou předtím. V roce 1903 vyrostla v blízkosti vchodu na hřbitov nová obřadní síň, jejíž nejcennější součástí je barevné, krásně zdobené rituální umyvadlo - kijor. V areálu hřbitova se také nachází památník padlých židovských vojáků z 1. světové války a památník obětí holocaustu.  

 

Kontext

Umístění: Menu > Mapa stránek > O Třebíči > Třebíč – město pámatek UNESCO

Kontakt

Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55
Vnitřní Město
674 01 Třebíč 1
Telefon: 568 896 111
E-mail: epodatelna@trebic.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 14:00
Středa: 8:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 14:00
Pátek: 8:00 - 13:00

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

2017 © Třebíč všechna práva vyhrazena

web & design , redakční systém