Orientační nabídka


International


Vyhledávání

 

Logo města Třebíče Třebíč (odkaz na titulní stránku) 

Třebíč - Oficiální web


Cesta: Titulní stránka > O Třebíči

 

Třebíč bude měřit kvalitu ovzduší v každé roční době

V polovině loňského roku získalo město dotaci ve výši 658 tisíc korun z Národního programu životní prostředí. Dotaci Třebíč využije na projekty v oblasti životního prostředí, mimo jiné také na monitoring kvality ovzduší na průtahu městem.
ovzduší
 

 
 

Měření kvality ovzduší bude probíhat na Bráfově třídě, v blízkosti Pozemkového úřadu a bude prováděno mobilním měřícím systémem. Službu provede Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, který je příspěvkovou organizací Ministerstva zdravotnictví ČR.


První měření proběhne od 6. do 20. února, další budou následovat v červnu, v září a poslední v listopadu tohoto roku. Monitoring stavu ovzduší bude rozložen v osmi rovnoměrně rozložených týdnech v roce, čtyři týdny v topné a čtyři týdny v netopné sezóně.


Monitorovány budou následující znečišťující látky – prachové částice frakce PM10 a PM2.5, oxid dusičitý a oxidy dusíku, oxid uhelnatý, přízemní ozón, benzo(a)pyren a benzen. Prašnost a plynnéh škodliviny budou sledovat automatické analyzátory. V případě benzo(a)pyrenu a benzenu bude odebírán vždy jeden vzorek týdně. Naměřené koncentrace Zdravotní ústav následně vyhodnotí a použije pro výpočet rizik (pro PM10 a PM2.5, benzo(a)pyren a benzen).


Po ukončení toho projektu a vyhodnocení celého měření získá Třebíč mnohem přesnější údaje k posouzení především negativního vlivu dopravy na kvalitu ovzduší v našem městě. Přesně naměřené hodnoty budou následně použity nejen pro lepší posouzení stavu životního prostředí v našem městě, a zejména jako podklad pro přípravnou dokumentaci k silničnímu obchvatu města.

 

 
Zodpovídá: Tiskové oddělení
Vytvořeno / změněno: 1.2.2017 / 1.2.2017

 

Kontakt

Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55
Vnitřní Město
674 01 Třebíč 1
Telefon: 568 896 111
E-mail: epodatelna@trebic.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 14:00
Středa: 8:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 14:00
Pátek: 8:00 - 13:00

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

2017 © Třebíč všechna práva vyhrazena

web & design , redakční systém