Orientační nabídka


International


Vyhledávání

 

Logo města Třebíče Třebíč (odkaz na titulní stránku) 

Třebíč - Oficiální web


Cesta: Titulní stránka > O Třebíči

 

Průměrné platy na radnici jsou 21.087 korun čistého měsíčně

Zaměstnanci Městského úřadu v Třebíči si v roce 2016 vydělali průměrně 21.087 korun čistého měsíčně. Na radnici pracuje zhruba 250 lidí.
office
 

 
 

Po zveřejnění platů zaměstnanců na hradě na sklonku minulého roku obdržela radnice několik žádostí o sdělení výše platů zaměstnanců. Žádosti byly vzneseny podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a radnice jim ve většině vyhověla.

„Rozhodli jsme se s kolegy ve vedení města, že informace o platech zaměstnanců sdělíme i na webu města. Máme zde uveřejněn rozklikávací rozpočet, zveřejňujeme smlouvy a další spoustu informací nad povinný rámec a chceme být opravdu otevřená radnice. Jsme přesvědčeni, že je to krok správným směrem,“ uvedl starosta města Pavel Janata.

Stejně jako v ostatních společnostech a firmách jsou i na městském úřadu rozdíly mezi platem řadových zaměstnanců a lidí ve vedoucích funkcích. Referenti a další řadoví zaměstnanci si vydělají v průměru 19.349 čistého měsíčně. Nejlépe placení jsou v tomto žebříčku manažeři, tedy vedoucí oddělení nebo odborů, které mají i několik desítek zaměstnanců. Na ty jsou kladeny vysoké nároky na vzdělání, praxi a výkonnost a mají také zodpovědnost za činnost celého odboru. Výše platu vedoucích zaměstnanců byla loni 31.926 korun čistého. „V drtivé většině jsou vedoucími odborů lidé s vysokoškolským vzděláním a mnohaletou praxí, a pokud některý z manažerů odejde například do důchodu, je velice těžké za něj najít náhradu a pozici podle přísných zákonných kritérií obsadit,“ konstatoval tajemník úřadu Vladimír Kazda.

Samostatnou kapitolou jsou strážníci městské policie. Do jejich platu se promítá také příplatek za práci ve ztížených podmínkách a práce na směny. Průměrná výše jejich čistého příjmu je 24.688 korun.

Lidé, kteří na radnici pracují, jsou placeni z veřejných prostředků, stejně jako další zaměstnanci ve veřejném sektoru. Patří sem například lékaři, učitelé, policisté, hasiči a další, v rámci České republiky se jedná o zhruba milion lidí.

„Výši výdělků zaměstnanců uveřejňujeme v takové podobě, aby veřejnost měla přehled o výši finančních prostředků, které se vynakládají na platy, ale zároveň tato forma uveřejnění není v rozporu s právem zaměstnanců na ochranu jejich osobních údajů,“ doplnil Vladimír Kazda.

Výše příjmů volených zástupců města je stanovena nařízením vlády č. 37/2003 Sb., je tedy veřejná a snadno dohledatelná. „Já například mám čistou mzdu ve výši necelých 50 tisíc, místostarosta v Třebíči dostává zhruba 41 tisíc, uvolněný radní 35, a neuvolněný 2 tisíce korun,“ konstatoval starosta Pavel Janata.

 
Zodpovídá: Tiskové oddělení
Vytvořeno / změněno: 17.2.2017 / 17.2.2017

 

Kontakt

Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55
Vnitřní Město
674 01 Třebíč 1
Telefon: 568 896 111
E-mail: epodatelna@trebic.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 14:00
Středa: 8:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 14:00
Pátek: 8:00 - 13:00

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

2017 © Třebíč všechna práva vyhrazena

web & design , redakční systém