Orientační nabídka


International


Vyhledávání

 

Logo města Třebíče Třebíč (odkaz na titulní stránku) 

Třebíč - Oficiální web


Cesta: Titulní stránka > O Třebíči

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třebíč

Děti
 

 
 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000047

LogoMěsto Třebíč se stalo úspěšným žadatelem projektu financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třebíč“ je podpořen 85 % z Evropského sociálního fondu, 10 % ze státního rozpočtu a 5 % z rozpočtu Města Třebíče. Realizace projektu byla zahájena 1. ledna 2016 a bude ukončen 30. června 2017.

Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách ve správním obvodu ORP Třebíč tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Projekt reaguje na přetrvávající nedostatečnou komunikaci, spolupráci a vzájemnou podporu mezi jednotlivými aktéry v území na úrovni mateřských a základních škol. 

Projekt řeší problém nedostatečné komunikace mezi jednotlivými aktéry v území na úrovni MŠ a ZŠ vytvořením jednotného strategického materiálu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třebíč a to na úrovni přesného zmapování již existujících strategických cílů z již existujících, ale necentralizovaných strategických materiálů, které vznikly na nejrůznější úrovni, které nemají vzájemnou provázanost, což považujeme za chybné. Místní akční plán (MAP) bude jedinečným dokumentem, který zajistí provázanost těchto cílů a jejich centralizaci. Další úrovní MAP bude konkretizace jednotlivých strategických rozvojových záměrů a to do úrovně každého jednotlivého vzdělávacího zařízení v MŠ a ZŠ ve správní obvodu ORP Třebíč. Velmi cenným podkladem budou výstupy z osobních jednání na úrovni pedagogické veřejnosti, rodičovské veřejnosti, zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání se zajištěním komunitního projednání zjištěných potřeb a záměrů, které povedou k jedinému hlavnímu cíly - zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách. Inovačním prvkem se jeví vytvoření podmínek pro partnerské aktivity s regionálními subjekty a ostatními aktéry v oblasti vzdělávání a identifikovat a řešit místně specifické problémy a potřeby. MAP by měl také sloužit jako podklad pro zaměření podpory z OPVVV a IROP. V případě IROP půjde zřejmě i o jedno z kritérií přijatelnosti investičních projektů a bez existence MAP bude v území omezeno čerpání dotací z IROP do oblasti vzdělávání.

 
Zodpovídá: Administrator
Vytvořeno / změněno: 5.1.2016 / 5.1.2016

 

Kontakt

Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55
Vnitřní Město
674 01 Třebíč 1
Telefon: 568 896 111
E-mail: epodatelna@trebic.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 14:00
Středa: 8:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 14:00
Pátek: 8:00 - 13:00

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

2017 © Třebíč všechna práva vyhrazena

web & design , redakční systém