Orientační nabídka


International


Vyhledávání

 

Logo města Třebíče Třebíč (odkaz na titulní stránku) 

Třebíč - Oficiální web


Cesta: Titulní stránka > Chci si zařídit > Komunální odpad

 

Komunální odpad

 

Práva a povinnosti poplatníků za komunální odpad jsou vymezeny v Obecně závazné vyhlášce Města Třebíče č. 6/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Do kdy je poplatník povinen se přihlásit k poplatku?

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu tato povinnost nastala, popřípadě doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození od poplatku. Ohlášení lze provést na tiskopise, který poskytne správce poplatku, popř. evidence obyvatel při přihlašování k trvalému pobytu, nebo lze využít tiskopis zveřejněný na internetových stránkách města Třebíče.

Řádně vyplněný tiskopis je třeba odevzdat správci poplatku na Odboru finančním, Městský úřad Třebíč, Karlovo nám 104/55, II. poschodí, dveře č. A 213. Správce poplatku předá poplatníkovi veškeré údaje potřebné pro platbu komunálního odpadu (variabilní symbol, číslo účtu, částku k úhradě). 

Na koho se obrátit?

Městský úřad Třebíč, odbor finanční, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč. Kontakty a úřední hodiny najdete zde.

Co mě to bude stát?

Poplatek za svoz komunálního odpadu činí 648 korun rok/osoba

Jak mohu zaplatit poplatek za odpad?

Poplatek lze uhradit v hotovosti na pokladně Městského úřadu Třebíč nebo převodem na účet města, který na požádání sdělí spolu s variabilním symbolem správce poplatku, případně prostřednictvím SIPO, kdy je třeba předložit správci poplatku měsíční rozpis SIPO ke kontrole spojovacího čísla.

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku i zánik nebo změnu své poplatkové povinnosti (stejným způsobem a ve stejné lhůtě uvedené výše).

 

Související odkazy

 

Kontext

Umístění: Menu > Mapa stránek > Chci si zařídit > Komunální odpad

 

Kontakt

Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55
Vnitřní Město
674 01 Třebíč 1
Telefon: 568 896 111
E-mail: epodatelna@trebic.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 14:00
Středa: 8:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 14:00
Pátek: 8:00 - 13:00

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

2017 © Třebíč všechna práva vyhrazena

web & design , redakční systém