Orientační nabídka


International


Vyhledávání

 

Logo města Třebíče Třebíč (odkaz na titulní stránku) 

Třebíč - Oficiální web


Cesta: Titulní stránka > O Třebíči > Čestné občanství a Ceny města Třebíče

 

Čestné občanství a Ceny města Třebíče

 
 

Seznam čestných občanů města Třebíče (dle soupisu Jiřího Joury z roku 1999)

1875

Prof. Adolf Kubeš, autor prvních dějin města

1883

MUDr. Jan Miloslav Haněl, vlastenec, lidumil a národní buditel
Děkan P. Janoušek

1895

Jan Jelínek, školní inspektor

1889

PhDr. Jan Reichert, ředitel gymnázia

1890

JUDr. Antonín Rytíř Mezník, zemský a říšský poslanec
Dr. František Al. Rytíř Šrom, zemský a říšský poslanec, člen panské sněmovny

1897

Jan František Kubeš, starosta města

1909

Jakub Lorenz, vinárník, městský radní a předseda Okrašlovacího spolku v Třebíči

1916

Viktor Nikodém, ředitel městských kanceláří a vrchní městský archivář a historik

1918

Alois Jirásek, prozaik a dramatik
Tomáš Garrique Masaryk, první prezident ČSR

???

JUDr. Karel Přerovský, advokát a starosta města

1934

Jan Černý, zemský prezident na Moravě, předseda vlády, ministr vnitra

1935

Dr. Edvard Beneš, druhý prezident ČSR
Jan Jílek, obuvnický dělník, zemský poslanec a senátor
Dr. H. C. František Staněk, předseda poslanecké sněmovny a ministr

1937

Armádní generál Jan Syrový, ruský legionář, ministr národní obrany, předseda vlády

1938

Gustav Kliment
František Soukup
Václav Klofáč
Dr. Josef Dolanský

1945

Prof. František Loubal, první předseda Zemského národního výboru na Moravě v květnu 1945
Joža David, předseda Prozatímního národního shromáždění
Zdeněk Fierlinger, předseda vlády
Klement Gottwald, náměstek předsedy vlády
Msgre. Jan Šrámek, náměstek předsedy vlády
Generál Ludvík Svoboda, ministr národní obrany
Bohumil Laušman, ministr průmyslu

1947

Plukovník František Fanta, ruský legionář, za II. světové války bojoval ve Francii a na Dukle, krátce velel III. brigádě I. Čs. armádního sboru v SSSR
Josef Vaněk, starosta města, poslanec Národního shromáždění, zahynul v koncentračním táboře Buchenwald

1949

Emil Zátopek, čtyřnásobný olympijský vítěz

1961

Sergej Nikolajevič Beljajev, náčelník železničních vojsk 2. ukrajinského frontu, řídil obnovu frontou zničených tratí

Seznam osobností oceněných městem Třebíčí od roku 1990

1998

Čestné občanství: Josef Bublan, skautský vůdce a činovník

2001

Čestné občanství: PhDr. Otmar Urban, historik, hudebník, dirigent
Doc. PhDr. Vladimír Bouzek, dvojnásobný mistr světa v hokeji, reprezentační trenér

Osobnosti, kterým město udělilo pamětní plaketu k výročí založení kláštera 1101 – 2001:

Historikové a vědci – PhDr. Rudolf Fišer, Jiří Joura, PhDr. Otmar Urban, Ing. Rudolf Nespavec
Umělci – Miroslav Donutil, Jan Havran, Božena Kjulleněnová, Boris Kjulleněn, Josef Kremláček, Emanuel Ranný, Vlastimil Toman, Vladimír Werl
Všeobecné zásluhy – Jiří Komenda, Bohumír Pavlík, Mohamed Ali Přemysl Šilhavý, Ing. Evžen Žamberský
Práce s mládeží – Libuše Bublanová, Josef Bublan, Mgr. Květoslava Burešová, Zdena Herzánová, Ing. arch. Jiří Herzán, MUDr. Alois Pučalík, Ing. Otakar Veselý
Duchovní – Miroslav Mužík, Jan Trusina
Sport – Doc. PhDr. Vladimír Bouzek, Naděžda Dobešová, Patrik Eliáš, Ing. František Konvička, JUDr. Miroslav Sláma, Tomáš Zelenka
In memoriam – plk. Jan Bartejs, Dr. Antonín Bartušek, Antonín Čeloud, Msgr. František Doležel, Josef Gerža, Ing. Alois B. Herzán, kpt. Stanislav Huňáček, Jan Charvát, Metoděj Charvát, Antonín Kokeš, škpt. Emanuel Krajina ml., por. Bedřich Kružík, RNDr. Zdeněk Kvíz, CSc., Vladimír Lavický, Jindřich Lorenz, JUDr. Jiří Novosad, prof. Ladislav Novák, Alois Pekárek, PhDr. Vincent Sameš, páter Josef Sládek, por. Jindřich Svoboda, Josef Vaněk

2003

Osobnosti oceněné za přínos k zapsání třebíčských památek na seznam UNESCO:
Mgr. Michal Beneš, Ing. Marie Černá, Mgr. Karel Dvořáček, PhDr. Rudolf Fišer, Ing. arch. Lubor Herzán, MVDr. Pavel Heřman, Ing. Pavel Janata, Ing. arch. Jaroslav Klenovský, Ing. arch. Věra Kučová, Doc. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Doc. JUDr. PhDr. Dobroslav Líbal, DrSc. (in memoriam), Doc. Ing. Zdeněk Matějka, DrSc., Bohumír Pavlík (in memoriam), MUDr. František Veselý, Stuart W. Bass    

2005

Čestné občanství: MUDr. Alois Pučalík, skautský činovník, kapitán přístavu vodních skautů
Vlastimil Toman, akademický malíř a grafik

2007

Čestné občanství: Jiří Joura, městský kronikář

2009

Čestné občanství a Cena města: MUDr. František Veselý, zachránce a dokumentátor třebíčských památek
Cena města: partnerská města Oschatz a Lilienfeld

2010

Cena města: Vlastimil Toman, akademický malíř a grafik
Vladimír Werl, mistr knižní vazby

2011

Čestné občanství: MUDr. Josef Nováček, primář dětského oddělené třebíčské nemocnice
PhDr. Rudolf Fišer, historik a pedagog
Cena města: Stanislav Vrška, autor modelů historické Třebíče
Mgr. Pavel Svoboda, atletický trenér a pedagog
Marie Nejedlá, kulturní pracovnice

2012

Čestné občanství: Josef Kremláček, akademický malíř a ilustrátor
Cena města: Oldřich Navrátil, divadelní, filmový a televizní herec
Emanuel Ranný, výtvarník a grafik

2013

Cena města: Jaromír Čejka, rozhodčí
Mgr. Miloslav Mejzlík, herec

2014

Čestné občanství: Antonín Kalina, in memoriam
František (Francois) Mertl, malíř a sochař
Cena města: MUDr. Miloš Chmelíček
Luboš Kressa
František Sklenář

2015

Cena města: MgA. Zdeněk Otto Braunschläger, divadelní a filmový herec a rozhlasový moderátor
Věra Nerušilová, herečka a zpěvačka

2016

Cena města: Miroslav Donutil, divadelní a filmový herec, bavič
 

Kontext

Umístění: Menu > Mapa stránek > O Třebíči > Čestné občanství a Ceny města Třebíče

Kontakt

Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55
Vnitřní Město
674 01 Třebíč 1
Telefon: 568 896 111
E-mail: epodatelna@trebic.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 14:00
Středa: 8:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 14:00
Pátek: 8:00 - 13:00

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

2017 © Třebíč všechna práva vyhrazena

web & design , redakční systém